سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز تحقیقات اسلامی جانبازان  
محقق 
 
 
علمی پژوهشى 
همکاری 
جامعه مدرسین  
همکارى 
 
 
محقق 
همکاری 
نهاد نمایندگی ولی فقیه / اراک  
مسئول 
1371/01/01 
1373/12/29 
اجرائى 
همکاری 
مرکز تحقیقات اسلامی جانبازان 
مدیر 
 
 
اجرائى 
همکاری 
گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی اراک  
مدیر 
1371/01/01 
1373/12/29 
اجرائى 
همکاری 
گروه معارف اسلامی دانشگاه آزاد بروجرد  
مدیر 
1369/01/01 
1372/01/01 
اجرائى 
همکاری 
مؤسسه فرهنگی تحقیقات الحیاة 
مدیر 
 
 
اجرائى 
تدریس 
حوزه علميه 
مدرس 
 
 
اصول، فلسفه منطق و كلام  
تدریس 
دانشگاه اراك ، تهران ، قم  
مدرس 
 
 
دروس تخصصي الهيات  
تدریس 
حوزه علميه 
مدرس 
 
 
ادبيات عرب